Vyberte stránku

Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020-21

 

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud zákon č. 561/2004 Sb. nestanoví jinak, v nástavbovém vzdělávání dokončené střední vzdělání s výučním listem, ve zkrácené formě vzdělávání dokončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo dokončené střední vzdělání s výučním listem a kteří při přijímacím řízení splní podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Uchazeči ze zahraničních škol doloží doklady podle Vyhlášky 353/2016Sb., § 1, odst. i, j.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitelka této školy.

První kolo přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy do 31. ledna 2020, není-li dále stanoveno jinak; způsob vyhlášení dalších kol přijímacího řízení je stanoven prováděcím právním předpisem.

Podání přihlášek: do 2. března 2020 (možno podat až dvě přihlášky), přihlášky lze stáhnout na našich webových stránkách www.ssospolicka.cz nebo na www.msmt.cz.

 

Přijímací zkoušky:

  • 1. termín: 14. 4. 2020
  • 2. termín: 15. 4. 2020

Náhradní termíny:

  • za 1. termín: 13. 5. 2020
  • za 2. termín: 14. 5. 2020

 

Jednotné přijímací zkoušky se nekonají v oborech vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem a ve zkrácené formě vzdělávání, konají se z matematiky a českého jazyka formou testů ve všech oborech a formách vzdělání s maturitní zkouškou včetně nástaveb. Školní přijímací zkoušky se nekonají.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojové poruchy učení, poruchy chování, zdravotní znevýhodnění) a žáci ze speciálních škol musí k přihlášce dodat posudek s doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) vystavené v roce, kdy je přihláška podávána. Podmínky pro konání přijímací zkoušky budou upraveny podle těchto doporučení.

Vyhlášení výsledků ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou učiní do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna 2020) a zveřejní seznam přijatých uchazečů, pro učební obory 22. 4. 2020.

 

Ve školním roce 2020 – 2021 otvíráme následující obory:

  • obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

69-51-H/01     Kadeřník

69-53-H/01     Rekondiční a sportovní masér

66-53-H/01     Operátor skladování

  • obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou

68-43-M/01     Veřejnosprávní činnost

66-41-L/01      Obchodník, Ekonomika obchodu a služeb

69-41-L/01      Kosmetické služby

  • nástavbové vzdělávání

66-41-L/51      Podnikání

69-41-L/52      Vlasová kosmetika

 Ve školním roce 2020 – 2021 jsou všechny obory v 1. ročníku denní formy kromě zkrácených bez školného.

 

Kalendář akcí

Srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
« Čvc    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31