fbpx
Vyberte stránku

Základní informace k příjímací řízení pro školní rok 2021 – 2022

Forma přijímacího řízení:

Děkujeme za Vaše přihlášky ke studiu ve Vámi zvoleném oboru na naší škole. Vážíme si vašeho zájmu a budeme se snažit, abychom vaši důvěru nezklamali. V návaznosti na upravené podmínky přijímacího řízení v roce 2021 má ředitel školy kompetenci rozhodnout o tom, zda se bude JPZ či školní přijímací zkouška konat v případě, kdy počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Z tohoto důvodu se školní přijímací zkouška v maturitních oborech na naší škole konat nebude.

Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení u maturitních oborů je nově stanoveno na 19. 5. 2021, kdy budou výsledky zpřístupněny na webu školy. Bližší informace Vám zašleme také na Vaše emailové adresy

OBORY PŘEHLED

KOMPLETNÍ PŘEHLED VŠECH OBORŮ A NABÍDKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 

Rychlý přehled termínů

Podání přihlášky ke studiu do: 1. března 2021
Školní přijímací zkouška:    1. termín 14. 4. 2021
                                                                                         2. termín 15. 4. 2021
Náhradní termíny: za 1. termín 10. 5. 2021
(čtyřleté obory vzdělání a nástavbový obor Podnikání)
Vyhlášení výsledků 1. kola:    19. 5. 2021 pro učební obory
19. 5. 2021 pro obory s maturitní zkouškou

Přihlašování ke vzdělávání

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2021.
Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě
přihlášky.

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření.

Pro školní rok 2021/2022 se nekonají Jednotné přijímací zkouška, ale na základě rozhodnutí ředitelky školy se bude konat školní přijímací zkouška (český jazyk, matematika, anglický jazyk)

Informace k přijímacímu řízení 2020-21 pro žáky se SVP

Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Od školního roku 2021 – 2022 je celé studium v denní formě BEZ  ŠKOLNÉHO

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

SPECIALIZACE:

  • veřejná správa a právní administrativa
  • právní management
  • firemní management

66-41-L/01 Obchodník 
4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

SPECIALIZACE

  • ekonomika obchodu a služeb
  • finanční management
  • management služeb a cestovního ruchu

66-41-L/01 Obchodník se zaměřením grafika v marketingu

4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

69-41-L/01 Kosmetické služby
4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (dálková forma)

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

Od školního roku 2021 – 2022 je 1. ročník BEZ ŠKOLNÉHO

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

69-51-H/01 Kadeřník
3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

66-53-H/01 Operátor skladování
3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)


Nástavbové obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Od školního roku 2021 – 2022 je celé studium v denní formě BEZ ŠKOLNÉHO

64-41-L/51 Podnikání

2letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
3letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)
Facebook Pagelike Widget