fbpx
Vyberte stránku

Obory vzdělání

„Přijďte k nám, pokud budete chtít, odejdete nejen s maturitním vysvědčením nebo výučním listem,
ale i s dalšími kvalifikacemi.“

Maturitní obory

Obchodník 66-41-L/01

Se zaměřením na grafiku v marketingu

 

Co se zde naučíš?

 • Počítačová Grafika
 • Grafický desing a vizuální komunika
 • Grafika médií
 • Design tiskovin a produktů
 • Fotografie v obchodní praxi
 • Design digitálních médií

4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

Učební plán

Obchodník – Grafika v marketingu

Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01

Chceš být policistou, pracovat na městském či krajském úřadě, u soudu nebo studovat na vysoké škole?
Studuj atraktivní obor Veřejnosprávní činnost
Co se při studiu naučíš?

• orientovat se v českém právním řádu
• pochopit systém fungování veřejné správy
• sestavit obchodní dopis nebo jednoduchou smlouvu
• vést správní agendu
• komunikovat ve dvou cizích jazycích
• vést účetnictví
• vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se můžeš
ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých
školách.

Získané znalosti a dovednosti umožňují uplatnění
i v soukromém sektoru.

Garantem oboru je právník JUDr. Jiří Kašpar

Co můžeš po vystudování dělat?

 • Obor nabízí široké uplatnění na stabilních pozicích s dobrými příjmy např.:
 •  Ve státní správě
 • V samosprávě na obecních, městských a magistrátních úřadech
 • V orgánech Evropské Unie
 • V občanském sektoru

 

4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

Kosmetické služby 69-41-L/01

Co můžeš po vystudování dělat?

 • Kosmetičku, pedikérku, manikérku


Co budeš umět?

 • Získáš základní odborné znalosti
 • Další dovednosti, které se naučíš na nadstandardních školeních a kurzech pořádaných školou
  • Tyto kurzy jsou zaměřené na vyšší úroveň kosmetické péče a nové postupy při jejím vzdělávání

4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (dálková forma)

Kosmetické služby – učební plán
Kosmetické služby – leták

 

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

 

 

Rekondiční a sportovní masér

69-53-H/01

Co budeš umět?

 • Budeš schopná/schopná poskytovat profesionální masérské služby
 • Rovněž se budeš orientovat v péči o tělo a  zdravém životním stylu 
 • V nadstandardních kurzech (zahraniční stáže, certifikované kurzy atd.) získáš další odborné znalosti, které tě budou posouvat dál
  vzdělávání

3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

 

Kadeřník 69-51-H/01

Co se u nás naučíš?

 • běžné kadeřnické činnosti
  holení
 • využít kadeřnické nástroje a přístroje
 • používat vlasovou kosmetiku
 • základní dovednosti v kosmetické úpravě obličeje pro různé příležitosti
 • vlásenkářské činnosti

3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

Operátor skladování 66-53-H/01

Co můžeš po vystudování dělat?

 • Pracovat v logistických centrech moderních firem
 • Obsluhovat techniku

Co budeš umět?

 • Budeš se orientovat ve fungování skladů a administrativě s tím spojené
 • Naučíme tě řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky

 

 

3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

Operátor skladování – Leták

Nadstavbové obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Podnikání 64-41-L/51

Co budeš umět?

 • Získáš schopnosti pro samostatné podnikání
 • Poznáš principy ekonomiky, účetnictví, práva nebo elektronické komunikace a psychologie
 • V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat získané dovednosti na konkrétní situace podniku
 •  Velký důraz klademe také na práci s informacemi a na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky

2letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
3letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná  forma)

 

Podnikání – Leták

Informační leták

Přehled oborů

Facebook Pagelike Widget