fbpx
Vyberte stránku

Obory vzdělání

„Přijďte k nám, pokud budete chtít, odejdete nejen s maturitním vysvědčením nebo výučním listem,
ale i s dalšími kvalifikacemi.“

Maturitní obory

Obchodník 66-41-L/01

Se zaměřením na grafiku v marketingu

Co se zde naučíš?

 • Počítačová Grafika
 • Grafický desing a vizuální komunika
 • Grafika médií
 • Design tiskovin a produktů
 • Fotografie v obchodní praxi
 • Design digitálních médií

4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

Obchodník 66-41-L/01

Co můžeš po vystudování dělat a co budeš umět?

 • Nakupovat a prodávat zbož
 • Starat se o účetnictví firem i jednotlivců
 • Zajišťovat personální agendu podniků
 • Zvládneš profesní komunikaci ve dvou světových jazycích
 • Budeš ovládat komunikační nástroje a pracovat s výpočetní technikou

 

4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

Co můžeš po vystudování dělat?

 • Obor nabízí široké uplatnění na stabilních pozicích s dobrými příjmy např.:
 •  Ve státní správě
 • V samosprávě na obecních, městských a magistrátních úřadech
 • V orgánech Evropské Unie
 • V občanském sektoru

 

Specializace

 • veřejná správa a právní administrativa
 • právní management
 • firemní management

4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná forma)

Kosmetické služby 69-41-L/01

Co můžeš po vystudování dělat?

 • Kosmetičku, pedikérku, manikérku
 • Sportovní a rehabilitační masáže


Co budeš umět?

 • Získáš základní odborné znalosti
 • Další dovednosti, které se naučíš na nadstandardních školeních a kurzech pořádaných školou
  • Tyto kurzy jsou zaměřené na vyšší úroveň kosmetické péče a nové postupy při jejím vzdělávání

4letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
5letý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (dálková forma)

Kosmetické služby – informace o oboru

 

Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

 

 

Rekondiční a sportovní masér

69-53-H/01

Co budeš umět?

 • Budeš schopná/schopná poskytovat profesionální masérské služby
 • Rovněž se budeš orientovat v péči o tělo a  zdravém životním stylu 
 • V nadstandardních kurzech (zahraniční stáže, certifikované kurzy atd.) získáš další odborné znalosti, které tě budou posouvat dál
  vzdělávání

3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

Rekondiční a sportovní masér – informace o oboru

 

Kadeřník 69-51-H/01

Co se u nás naučíš?

 • běžné kadeřnické činnosti
  holení
 • využít kadeřnické nástroje a přístroje
 • používat vlasovou kosmetiku
 • základní dovednosti v kosmetické úpravě obličeje pro různé příležitosti
 • vlásenkářské činnosti

3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

Kadeřník – informace o oboru

Operátor skladování 66-53-H/01

Co můžeš po vystudování dělat?

 • Pracovat v logistických centrech moderních firem
 • Obsluhovat techniku

Co budeš umět?

 • Budeš se orientovat ve fungování skladů a administrativě s tím spojené
 • Naučíme tě řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky

 

 

3letý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou (denní forma)

 

Nadstavbové obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Podnikání 64-41-L/51

Co budeš umět?

 • Získáš schopnosti pro samostatné podnikání
 • Poznáš principy ekonomiky, účetnictví, práva nebo elektronické komunikace a psychologie
 • V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat získané dovednosti na konkrétní situace podniku
 •  Velký důraz klademe také na práci s informacemi a na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky

2letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (denní forma)
3letý nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou (kombinovaná  forma)

Podnikání (denní) – informace o oboru

 

 

Facebook Pagelike Widget