Vyberte stránku

Modern Trends in service trades and wellness

2018-1-CZ01-KA102-046932

 

Zahraniční stáž našich žáků v Itálii

 

Naše škola úspěšně získala grant z programu Erasmus+ na vzdělávací mobilitu žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.

20 žáků z oborů Kosmetické služby, Sportovní a rekondiční masér a Kadeřník se v doprovodu 2 pedagogů zúčastní odborné stáže ve vybraných salonech v Miláně v rámci projektu Moderní trendy ve službách a wellness.

 

Stáž proběhne od 1. 12. do 21. 12. 2018.

Grantové prostředky

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci tzv. Výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 a v současné době probíhá realizace zvolených šablon.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky přispívající ke zlepšení výsledků žáků.