fbpx
Vyberte stránku

Dokumenty a metodiky MŠSMT

OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/priloha_894562118_0_000_Ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_2021.pdf

Diagram testování

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/testovani_diagram.pdf

Opatření obecné povahy

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/informace-pro-skoly-od-19-4.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-19-4-2021-do-odvolani.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/mz_mz_ze_dne_6_4_2021_ochrana_d__chac__ch_cest_s_____innost___od_12_4_202150-1.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/opat__en___obecn___povahy_4337_2021_7.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/mz_mz_ze_dne_6_4_2021_ochrana_d__chac__ch_cest_s_____innost___od_12_4_202150.pdf

Dodatek k opatřením obecné povahy – mimořádné termíny DT a PZ

Informace k provozu škol

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/priloha_897758269_0_Informace-pro-školy-a-školský-zařízení-20.-4.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/05/informace_pro___koly_a___kolsk___za____zen___1-1.pdf

 

Návrat žáků do škol – metodické doporučení

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/navrat_pedagogicka_cast_31_03.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/m___navrat_pedagogicka_cast.pdf

 

Testování zaměstanců

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/mo_mz_testov__n_______k___ve___kol__ch_s_platnosti_dnem_vyd__n___ze_dne_6_4_2021.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/mo_mz_testov__n___zam__stnanc___ve___kol__ch_s_platnosti_dnem_vyd__n___ze_dne_6____.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/mo_mz_testov__n___u_p__ij__mac__ch_zkou__ek_s_platnosti_od_26__dubna_2021_ze_d____1.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/m__mt_manu__l_testov__ni_06_04_2021_k_odesl__n__.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/m__mt_manu__l_k_provozu___kol_aktualizovan___k_rozesl__n__.pdf

 

Další dokumenty

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradne_opatreni_ochrana_dychacich_cest_s_ucinnosti_od_3_5_2021_do_odvolani.pdf

 

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/MSMT_informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_35.pdf

https://ssospolicka.cz/wp-content/uploads/2021/04/MSMT_manual_testovani_aktual_19_04_2021.pdf