fbpx
Vyberte stránku

Den otevřených dveří

 

„Přijďte k nám, pokud budete chtít, odejdete nejen s maturitním vysvědčením nebo výučním listem,
ale i s dalšími kvalifikacemi.“

V příštím školní roce 2021/2022 otvíráme NOVÝ OBORGRAFICKÝ DESING

Grafický design – o oboru

MATURITNÍ A NÁSTAVBOVÉ OBORY, DENNÍ FORMA – BEZ ŠKOLNÉHO

OBORY PŘEHLED

KOMPLETNÍ PŘEHLED VŠECH OBORŮ A NABÍDKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

CHCETE S NÁMI MLUVIT A DOZVĚDĚT SE NĚCO VÍCE O ŠKOLE – PŘIPOJTE SE TÍMTO ODKAZEM:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MDdjM2NjMDEtN2RkNy00NzM2LTkwM2ItMDlhYjMzNzk2NTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad29db22-23e7-4bc0-97a0-ebd6b180e2d1%22%2c%22Oid%22%3a%2202668f47-4ddc-4647-a185-05953419af42%22%7d

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

4. 11. 2020                      08:00 – 18:00

11. 11. 2020                    08:00 – 16:00

12. 12. 2020                   08:00 – 12:00

20. 1. 2021                     08:00 – 16:00