Vyberte stránku

V nejbližších dnech obdržíte doporučeně poštou pozvánku k jednotné přijímací zkoušce, informace o povolených pomůckách, informace k přijímacímu řízení a nástupu do školy a také organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

Jednotná přijímací zkouška se koná 8. 6. 2020 v budově naši školy Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., náměstí Bohuslava Martinů 95.

Čas příchodu do školy je určen na 8:00.

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut

Časový rozvrh zkoušek naleznete na odkaze:
https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/276-casovy-rozvrh-konani-testu-jednotne-prijimaci-zkousky-naleznete-ve-zkusebnim-schematu

U vchodu budete mít k dispozici desinfekci, nanoroušky i jednorázové roušky.

Přineste si sebou povolené pomůcky a obdrženou pozvánku.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 15. 6. 2020 na www.ssospolicka.cz a na úřední desce školy.

Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 23. června 2020.

Ing. Marcela Mrázová

ředitelka školy