Vyberte stránku

Škola ve spolupráci se zřizovatelem vytvořila podmínky pro zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky, kteří splňují stanovená kritéria podle manuálu MŠMT, který se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol a konzervatoří v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v konzervatoři, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možnost realizace od 11. května 2020.

V Poličce 4. 5. 2020.

Ing. Marcela Mrázová

ředitelka školy

 

Manuál: Příloha 1

Rozvrh hodin: Příloha 2

Čestné prohlášení a seznámení: Příloha 3

Provoz školy a hygienická opatření: Příloha 4

Termíny MZ a komise: Příloha 5     Příloha 5 – dodatek č.1

Kritéria hodnocení MZPříloha 6

Předběžné rozpisy žáků k MZ: Příloha 7

Kritéria hodnocení ZZ: Příloha 8