Vyberte stránku

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany naši školy tuto situaci reflektuje a chtěla bych poděkovat žákům i Vám rodičům za přijetí výuky distančním způsobem a zvládnutí nových forem výuky.

Na základě Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 budeme postupovat podle této Vyhlášky. Přijatá Vyhláška se použije přednostně, tzn. pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí.

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019-20 ze dne 27. 4. 2020

Děkuji všem za spolupráci a v případě nejasností kontaktujte své třídní učitele.

Ing. Marcela Mrázová

ředitelka školy