fbpx
Vyberte stránku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY Z OBCHODKY

Soutěž odborných dovedností

Hlasovat můžete zde:
https://bit.ly/soutez_2021


Aktuální informace k testování studentů 

Dokument ke stažení


Soutěž odborných dovedností proběhne online

Vzhledem k aktuálním epidemyologických nařízením se další ročník soutěže uskuteční online. Další informace vám přineseme v nejbližší době.


Přihláška k maturitní zkoušce – jarní termín 2022

Přihlášku odevzdejte do 1. 12. 2021 na adresu školy. Formulář si můžete stáhnout zde


Online výuka ve dnech 18.11. a 19.11

V těchto dnech přechází studenti všech oborů na distanční výuku přes MS Teams


Třídní schůzky

Tříddní schůzky proběhnou 16. 11. 2021 v době od 14:00 – 16:00. Podrobnější informace byly zaslány přes bakaláře.


Opatření Ministerstva zdravotnictví

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, platí s účinností od 25. 10. 2021 (ZDE) následující:

 • nově se zpřísňuje výjimka z povinného nošení roušek na pracovištích, a to tak, že výjimku z nošení ochranného prostředku mají osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.
  • znamená to tedy, že je povinnost nosit ochranný prostředek za podmínky, že sdílím s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky sborovna, kancelář).
  • neuplatní se zde výjimka rozestupů 1,5 metru, jelikož se jedná o vnitřní prostor škol a školských zařízení, ve kterých panují přísnější podmínky pro nošení ochranných prostředků ve vnitřních prostorech

Informace pro školy s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021 final


Výlet do předvánoční Olomouce

Pozvánku najdete v aktualítách


Nový ročník matematické soutěže

Příklady pro první kolo matematické soutěže a její pravidla najdete tady

 


Informace pro žáky k začátku nástupu do školy 1.9.2021 a informace k ubytovaní na Domovech mládeže

Nástupní pokyny 2021-22

Rozpis 1. školního dne 1. 9. 2021

Informace k nástupu do Domova mládeže

Nástup na DM Svitavy pro žáky je 1.9. v 11h.  První den můžou přijít i rodiče. Kontakt na DM je 702 229 617, vychovatelky p. Kinclová a p. Trčková.

 Informace k nástupu do Domova mládeže v Poličce  podá pan vedoucí vychovatel M. Kozel na mobilu 734 336 457.

Informace pro ubytované žáky na Domovech mládeže v Poličce a ve Svitavách a ostatní žáky ohledně stravování

Informace pro ubytované žáky na Domovech mládeže

Smlouva o stravování 2021-22 

Těšíme se na Vás 1. 9. 2021! 

 


Učebnice jazyk pro první ročník

Učebnice pro první ročník učebních oborů (stáhnout) a maturitních oborů (stáhnout)


Úřední hodiny na potvrzení o studiu a průkazek

Pondělí, středa 8.00 -15.00 hod.

Kancelář zástupců


KOMPLETNÍ AKTUALITY

Ze života školy

Návštěva studentů na Půdě Městské knihovny v Poličce


Halloween na Obchodce


Adaptační kurz žáků 1. ročníku

Podrobnosti a fotky najdete v aktualitách

 

Základní informace k oboru Obchodník se zaměřením na grafiku v marketingu

 

Co se vedle obchodních dovedností naučíš?

 • pracovat s profesionálním grafickým softwarem

 • zpracování grafických produktů, řešení všech tiskových produktů a obalů

 • dělat tištěné reklamy, grafické manuály a multimediální prezentace 

 • odborné praxe si vyzkoušíš na smluvních pracovištích ( reklamní agentury, grafická studia) v Poličce a okolí

Kde najdeš po ukončení školy uplatnění?

 • v reklamních agenturách,

 • v grafických studiích, v DTP studiích při tiskárnách

 • ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství

 • jako tvůrce a správce webových stránek

DOPORUČUJEME

4 + 4 =