fbpx
Vyberte stránku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY


Informace k přijímacím zkouškám pro maturitní obory

Školní přijímací zkouška pro maturitní obory se ve dnech 14. 4. a 15.4. 2021 NEKONÁ.
Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů s maturitní zkouškou bude zpřístupněno na webu školy www.ssospolicka.cz 19. 5. 2021 od 8:00.
Veškeré potřebné informace o přijetí budou rozeslány na Vaše emaily.

Informace k provozu škol od 26. 4. 2021 do odvolání

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu  ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021
▪ se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z
platných právních předpisů),
▪ osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických
osob,
▪ žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení

Provoz ostatních škol a školských zařízení
▪ nedochází ke změnám,
▪ vzhledem k částečnému obnovení prezenčního vzdělávání připomínáme, že vstup pracovníků školských poradenských zařízení do škol je považován za nezbytně nutný případ vstupu třetích osob do školy, a je tedy umožněn


Od 25.2. jsou povinné respirátory i na naší škole

V souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotníctví jsou od 25. 2. 2021 i v budově naší školy povinné tyto ochranné pomůcky. Podrobnosti najdete zde


Matematická soutěž

Do konce května probíhá školní matematická soutěž. Výsledky a řešení předchozích kol včetně průběžného pořadí v soutěži najdete zde  Na nejlepšího řešitele čeká hodnotná cena –  kalkulačka CASIO FX 350.


Jak je to s přijímacími zkouškami?

 

Děkujeme za Vaše přihlášky ke studiu ve Vámi zvoleném oboru na naší škole. Vážíme si vašeho zájmu a budeme se snažit, abychom vaši důvěru nezklamali. V návaznosti na upravené podmínky přijímacího řízení v roce 2021 má ředitel školy kompetenci rozhodnout o tom, zda se bude JPZ či školní přijímací zkouška konat v případě, kdy počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Z tohoto důvodu se školní přijímací zkouška v maturitních oborech na naší škole konat nebude.Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení u maturitních oborů je nově stanoveno na 19. 5. 2021, kdy budou výsledky zpřístupněny na webu školy www.ssospolicka.cz. Bližší informace Vám zašleme také na Vaše emailové adresy.


 

DALŠÍ AKTUALITY

Základní informace k oboru Obchodník se zaměřením na grafiku v marketingu

 

Co se vedle obchodních dovedností naučíš?

  • pracovat s profesionálním grafickým softwarem

  • zpracování grafických produktů, řešení všech tiskových produktů a obalů

  • dělat tištěné reklamy, grafické manuály a multimediální prezentace 

  • odborné praxe si vyzkoušíš na smluvních pracovištích ( reklamní agentury, grafická studia) v Poličce a okolí

Kde najdeš po ukončení školy uplatnění?

  • v reklamních agenturách,

  • v grafických studiích, v DTP studiích při tiskárnách

  • ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství

  • jako tvůrce a správce webových stránek

DOPORUČUJEME

7 + 9 =