Dne 6. 3. 2018 se žáci oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze ve Věznici Mírov. Všichni byli z exkurze velmi nadšení! Po věznici se zvýšenou ostrahou nás prováděl jeden ze zaměstnanců, který zde pracuje více než 20 let. Upřímně nám vyprávěl o svých zkušenostech, zážitcích, chodu celé věznice, zaměstnávání vězňů
a o práci ve věznici. Na začátku jsme shlédli nový dokument o věznici, kde bylo zmíněno vše od historie po chod věznice. Poté byl prostor na dotazy, kdy nám pán odpověděl na vše, co nás zajímalo a odpověď vždy doplnil nějakou zajímavostí. Vstoupit do prostoru věznice jsme mohli pouze jen s občanskými průkazy a všichni museli projít detektorem. Chlapci pro odlišení od vězňů dostali rozlišovací cedulky. Byli jsme provedeni
po hradbách hradu a podívali jsme se do kostela, kde byla výstava na počest 150 let založení věznice. Měli jsme možnost vidět okno, z kterého známý vězeň Jiří Kajínek uskutečnil svůj útěk. Podívali jsme se i do sklepení, kde si z nás zaměstnanec věznice vystřelil a zhasnul světlo, čímž všechny vyděsil. I přes to, že jsme byli všichni velmi zmrzlí, jsme si exkurzi velmi užili, odnesli si spoustu nových zážitků a jsme velmi vděční za takovou příležitost.

*